TRANSİT   GEZEGENLER

 

                    BATI  VE  HİNT  ASTROLOJİSİNDE  NELER  GÖSTERİYOR ?

 

 

T r a n s i t l e r

Bir transit haritası, o günkü gezegen yerleşimlerini gösteren haritadır. Bu haritada doğumdaki gezegenler ile transit gezegenler yerleştirilir ve hayatımızı nasıl etkiledikleri analiz edilir.

Gezegenler Zodyak üzerinde her gün belirli hızlarda ilerlediklerinden her zaman farklı noktalarda bulunurlar. Bu nedenle doğumdaki gezegenler (natal) ile farklı görünümler yaparlar. Transit gezegenlerin enerjileri doğum haritamızdaki gelişmemiz veya saklı kalmış potansiyelleri etkilerler. Hareketleri (davranışları) ve olayları yöneterek günlük deneyimlerimizin bir parçasını oluştururlar.

Transit gezegenlerin etkisi doğum haritamızın gezegenlerine ve evlerine nispetle nerede yerleştiklerine bağlıdır. Yaşamda günleri kapsayan değişimler Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars’ın transitlerine bağlıdır. Bunların etkileri günler ve haftalar ile ölçülür. Ağır gezegenlerin transit etkileri ise yıllar ve on yıllar boyunca yapılır.

Satürn’ün “Saklı Süreç” adı verilen 1.ci, 2.ci ve 3.cü evlerden geçişi yaşamda ağır olayların ve duraklamaların ortaya çıktığı zaman olur. Gezegen transitleri geri hareketli oldukları zamanlarda ayrı bir önem taşır. Doğum evinden geçen gezegenin etkisi bu evdeki geçiş süresine bağlı olarak hissedilir. Bununla beraber etkili süreç tüm evden geçiş zamanı değildir. Gezegene bağlı olarak sürecin bir kısmı etkili olurken diğer periyot etkisiz olabilir.

P r o g r e s l e r

Astrolojide doğumdan sonraki yıllar için harita evlerinin ve gezegenlerinin gökyüzünde bulunacakları yerleri hesaplayarak, bunların doğum elemanları ile ilişkilerinin gösterilmesine “İlerletme” (Progresyon) adı verilir.

Transit olayı gözleme dayanan bir olaydır ve gerçek yansımadır. Progres olayı ise gelecekte meydana çıkması tasarlanan hesabi bir varsayımdır. İkisi arasında başka bir fark da, Progres hesabında Başucu, Yükselen ve Evler gibi harita elemanlarının da yer değiştirmeleridir.

Ağır gezegenler ilerdeki yıllarda fazla bir yer değiştirmezken, hızlı gezegenler oldukça önemli sonuçlar doğuran konumlara geçerler. Progresler için görünüm açılarında her iki yönde 1 derecelik yaklaşım toleransı kullanmak yeterlidir. Progres Güneşin yılda yaklaşık 1 derece ilerlediği düşünülürse, yaklaşma ve ayrılma durumunda etkisinin yaklaşık dört sene süreceği ortaya çıkar.

Uygulama

Progres haritanın hazırlanmasında Güneşin mevkisi başlama noktasıdır. Örneğin, doğumdan 30 yıl sonraki harita hazırlanıyorsa, Ephemeris’den doğum gününden itibaren 30 gün sonraki gerçek Güneş yerleşimi alınır. İki Güneş arasındaki ilerleme miktarı Başucu noktasına eklenir. Bu enleme göre hangi Yükselenin uygun olacağı “Table of Houses” den bulunur. Yeni harita oluşturulur ve 30 gün sonraki gezegen mevkileri haritada işaretlenir.

 

Analiz

 

Progres harita ile doğum haritası birlikte analiz edilir. Gezegenlerin yaptıkları görünümler hesaplanır. Progres gezegenler ile doğumdaki gezegenler arasında olumlu açılar düzelecek olayları gösterir. Ağır görünümlerin düzelmesini sağlayan progresler büyük önem taşır. Örneğin, Doğum haritasında Güneş-Satürn karşıt veya kare açısı hayatı çok zorlayıcı bir olaydır. Oysa, progres Güneş ilerdeki yıllarda Satürn ile üçgen (trine) görünüm yaparak başlangıçtaki kısmetsizliği ortadan kaldırabilir.

Doğum Haritası ve Transit Gezegen analizleri ile ortaya çıkartılamayan önemli değişimlerin nedeni ancak, Progres haritası analiz edilerek saptanabilir.

Hint (Vedic) Sisteminde Progres Analizi

Güneş veya Ay’dan biri 1.ci, 4.cü , 7.ci veya 10.cu (köşe) evlerden birinde yerleşirse ve aralarında olumlu görünüm yaparlarsa, hesaplanan yıl talihli ve kısmetli geçecektir.

Satürn, Mars, Rahu ve Ketu Yükselen burçta yerleşirse yaşanılan yıl üzüntüler, sorunlar ve yoksunluklar içinde geçmeye adaydır.

Güneş ve Ay faydalı gezegenler ile kavuşum veya olumlu görünüm yaparlarsa yaşanacak yıl bereketli, olumlu ve talihli geçmeye adaydır. Eğer zararlı gezegenlerden görünüm alıyorsalar yıl oldukça kötü geçmeye adaydır.

 


AĞIR GEZEGENLERİN ORTA YAŞ TRANSİTLERİ

Hayatımızı en fazla etkileyen transitler 35-45 yaş sınırları içinde başımıza gelen Orta yaş çağı transitleridir. Bu transitleri ağır giden dış yörüngedeki gezegenler meydana getirirler. Şimdi bu transitlere bir göz atalım.

Transit Plüto-Doğumdaki Plüto ile kare

 

Doğum tarihinde haritanızda yerleşen Plüto ile transit Plüto’nun ilk ağır transiti orta çağınızda ve sert bir açı olan kare olarak gerçekleşir.

Transit Neptün-Doğumdaki Neptün ile kare

Transit Uranüs-Doğumdaki Uranüs ile kare

Transit Satürn-Doğumdaki Satürn ile kare

 

Plüto’nun etkisi olan şeyleri yıkmak ve bozmaktır. Bunun yerine yeni bir düzen veya olgu yerleştirmektir. Plüto enerjisi kaçınılmazdır ve buna karşı koymamak gerekir. Ruhumuzun gelişmesinde Plüto’nun etkisi çok önemlidir. Gezegenin kare görünümü yaklaşık 62 yaşında görülecektir. İnsanın fiziksel gücünün azaldığı ve düşüncelerinin yaşam ötesi konulara kaydığı deneyimlerin yaşandığı süreçtir. Bu sırada transit Plüto’nun geçtiği ev hayatımızdaki en büyük değişiklerin hangi alanda olacağını bize bildirir.

 

Neptün transitleri yaşamımızı alt üst edebilir. Neptün karesinde hayatımızın en karmaşık olaylarını yaşıyor ve duygularımızı kontrol edemiyor olabiliriz. Yaklaşık 41 yaşında oluşan Neptün karesi bize kendimize güveni azaltabilir ve nedensiz kaygılara sokabilir. Bazen bu karmaşa o kadar büyük olur ki kurtuluşu uyuşturucuda ve alkolde arayanlar olabilir. Bu sırada transit Neptün’ün geçtiği evin yaşam alanlarına dikkat etmemiz gerekir. Bu alanlarda yanlış izlenimler,yavaşlamalar ve hayaller olabilir. Bu sırada bir de doğumdaki gezegenlerden biri ile kavuşum yaparsa gezegenin yönettiği konularda kafamız karışabilir. Böyle ağır bir transit sırasında tüm hayatımızı etkileyecek önemli kararları almak doğru değildir.

 

Uranüs transitinde beklenmedik olaylar, yenilikler ve değişiklikler yaşayabiliriz. Bunlardan elde edilecek deneyim ise oldukça serttir. İlk karesini 21 yaşında yaşarız ve hayata ilk adımlarda bizi büyük bir aşk sarsabilir. Bunun çekiciliğine kapılıp sonu mutsuz bitecek bir evlilik yapabiliriz. Transit Uranüs hangi evden geçiyorsa evin temsil ettiği yaşam alanlarında ani ve sarsıcı değişikler olur. Transit Uranüs Mars üzerinden geçerken ortaya kişiliğimizi yıkıcı büyük bir enerji çıkabilir. Eğer, Mars’ın güçlü olduğu bir burçta olursa sonuç yıkım olabilir. Bu dönemlerde yaralanmalar, hastalıklar veya sürtüşmeler çıkabilir.

 

Satürn transitleri hayatımızın en önemli transitlerini oluşturur. Sert açılarda en büyük etkinliği kavuşumda gösterir. İlk kavuşum 28 yaşlarında meydana gelir. Bunun dışında kareler ve karşıt transitler de unutulmayacak izler bırakır. Pek çok insan Satürn transitlerinde kendini kontrol bile edemez. Yine de gezegen bize büyük bir deneyim kazandırır ve artık hayata bakış açımız farklı olur.

 

Transit Satürn’ün geçtiği evin yaşam olaylarında karamsarlık,mutsuzluk,fiziksel ve ruhsal düşüşler yaşanabilir. Satürn’ün ilk kavuşumunda o zamana kadar yaşanan hayatın yerine başka bir hayat veya düzen yerleşebilir. Burada ortaya çıkan fark önceki döneme göre daha olgun ve eskiden size dayanılmaz gelen şartları daha anlayışla karşılar olmanızdır. Yine de ortaya çıkan dönem eskisinden oldukça farklıdır ve sizi derinden etkileyebilir.