DANIŞMANLIK

ASTROLOJİ- ESERLERİ

BİZİ    ARAYIN

 

ANA SAYFA

 

Güneş Burçları

 

Horoskop

 

ATATÜRK 

 

Batı Astrolojisi

 

Hint Astrolojisi

 

Çin Astrolojisi

 

Yükselen Burç

 

Horary Astroloji

 

AstroFemin

 

Aşk Seks Tipleri

 

Kader  Burcu

 

Kozmik  Talih

 

Romantik  Eşleşim

 

Astro Psikoloji

 

Astro Kabala

 

Astrolog Sügen'ler

 

Astro Takı Taşları

 

Günüm Nasıl Geçecek?

 

 MAGİ  ASTROLOJİSİ

ve

CHİRON

Aşk ve Evlilikte Uyumun  analizi

 

BURCUNUZA  GÖRE  EN  UYGUN  EŞİ  BULUN

 

 

Aşkta mutluluk Zodyak burçlarının uyumuna bağlıdır

 

PARA VE MADDİ TALİHİN  ANALİZİ

 

 

Horoskoptaki para kazanma ve maddi başarıların analizi.

 

 

NE ZAMAN  EVLENECEĞİM ?

 

 

Evlilik zamanını gösteren ve nelere bağlı olduğunu açıklayan analizi okuyun

 

 

  VEDİK ASTROLOJİ CD

 

 

Vedid CD içinde bulunan eserleri ve programları görmek için tıklayın.

 

 

 

ASTROLOJİ  KAYNAKLARI

 

 

Astroloji  Kitapları - Horoskop analiz programı - Vedik ve Batı astroloji eserleri

 

 

 

GÜNEŞ HOROSKOPU ANALİZİ

SOLAR  ANALİZ

 

 

Her yıl için hazırlanan Güneş Dönüşü (Solar Return) analiz ve yorumunu okuyun

 

 

Yücel Sügen'in son edebi eseri

TEOS

 


Batı    Astrolojisi    Nedir ?

 

 

       Batı Astrolojisi sistemi demek horoskop kurgusu Tropik Zodyak yöntemine dayanan astroloji uygulaması demektir. Başlangıcı Mezopotamya tarihine dayanır ve günümüze kadar gelen eski tabletlerden elde edilen bilgilerden geçmişteki önemini kavrayabiliriz.

Burçları simgeleyen sabit yıldız kümelerinin astrolojide kullanılmaları Sümer’lere kadar uzanmaktadır. Çünkü kalan belgelerden çeşitli yıldız kümelerinin adlarının Sümerce olduğu görülmektedir. Bu alanda en şaşırtıcı gerçek bilimsel araştırmaların henüz bilinmediği bir çağda insanların astroloji zihniyetinde bir determinizm fikrinin bulunmasıdır. Çünkü, gök aleminin olaylarının dünyadaki yaşamı yönlendirdiğine inanmışlar ve göksel tanrıları bu yüzden benimsemişlerdi.

Astroloji, başlangıçta gökyüzü olaylarının dünya olaylarını etkilemesi ve kaderi oluşturması düşüncesi ile başlamış ve determinizmden kuvvet almış bir yaşam tarzı olarak serpilmiştir. Gök olaylarının ve gezegenlerin hareketlerinin dünya ve insan yaşamı üzerindeki etkileri ve neden oldukları değişimlerin karakterleri krolonojik olarak tutularak ortaya bilgi kadastroları çıktıkça astrolojinin teknik yapısının güçlenmesi gereği de hissedilmeye başlanmıştır. Bu alanda Yunan bilgin ve astrologların hizmeti görülmektedir. Mezopotamya kaynaklı astrolojik verileri matematiksel işlemler sonucunda daha yararlı ve doğru sonuca ulaşan bilim kimliğine sokmuşlardır.

 

      Yunan çevrelerinde hakim olan matematiksel astroloji yöntemleri Hintlilere geçtiği ve orada daha sağlam temellere dayanan ve uzun ömürlü bir ekol olarak sivrildiği görülmektedir. Şüphesiz o devirlerde Hint astrolojisi de kökü çok eskilere dayanan zengin bir sisteme sahipti ama, matematiksel kurgusu ile gök hareketlerinin yansıtılmasında kullanılan yöntemler geri sayılırdı. Temel olarak Mezopotamya sistemindeki Ay özelliği Hint sisteminde de göze çarpmaktadır. Hint astrolojisinde de Ay çok önemlidir ve zaman ölçüsü olarak da Ay günü kullanılarak adına “tithi” denmiştir. Zodyak burçlarının ve tutulma düzlemine dayanan koordinat sisteminin de Hintlilere Mezopotamya yolu ile geçtiği sanılmaktadır.

Batı astrolojisi giderek daha matematik ve kurgu yönünden zenginleşerek ortaya çeşitli ev sistemlerini çıkartmıştır. Bunlar arasında “ Eşit Ev Sistemi” , “Placidius Ev Sistemi” ve “Koch Ev Sistemi” ile “Regiomontanus Ev Sistemi” en fazla kullanılan sistemlerdir.

 

Batı Astrolojisinin Karakteri

 

       Batı Astroloji sisteminde Tropik Zodyak’a göre hazırlanan Doğum horoskopu için üç temel koordinat bilgisine gerek vardır.

 

    (a) Doğum Tarihi : Gün/Ay/Yıl

    (b) Doğum Zamanı : Saat/Dakika

    (c) Doğum Yeri : Enlem/Boylam

 

     Bu bilgilerin doğruluk yüzdesi haritanın doğruluğunun ve yapılacak yorumların isabetli olmasının garantisidir. Zaman olarak 4 dakikalık hata horoskopta 1 derecelik yanılgıya neden olacaktır.

Batı Astrolojisi sistemi genel olarak kişilik ve mizaç analizlerinde ve insanı yorumlamakta faydalıdır. Hint (Vedic) astroloji sistemi ise geleceği öğrenmek için daha kullanışlıdır.

 

Doğum Horoskopunun Yorum Kılavuzu

 

     Doğum horoskopunun analiz ve yorumunda başarılı olmak ancak titiz ve usta bir inceleme sayesinde kazanılır. Bunun için bilgisayar programlarını kullanmak yorumcuyu yanıltır. Programlar sadece doğum haritasının teknik yapısını ve özelliklerini kolayca elde etmekte faydalıdır. Örneğin, horoskopun kurumu, evlerin ve gezegenlerin yerleşimi, haritada Talih Noktası gibi hesaplanarak bulunan elemanların yerleştirilmesi, Görünümlerin (Bakış açıları) hesaplanmaları gibi teknik olaylarda programlar çabukluk ve doğruluk sağlarlar.

 

     Doğum Haritasından elde edilecek bilgiler ve yorumlar o kadar zengin ve çeşitlidir ki, bu konuda Astromistik sitesinin diğer kılavuzlarından birine başvurmak faydalıdır. Bu alanda işlemler başvuranın isteği doğrultusunda seçilen alanlarda yapılabilir. Örneğin, Doğum Haritasının Genel Analiz ve Yorumu ile Evlilik, Kariyer, Başarı, Maddi Olanaklar ve Sağlık gibi çok çeşitli konularda analiz ve yorum yapılabilir.

 

      Yorumda deneyim kazanmak için Analiz Kılavuzu seçmesini tıklayın ve kılavuz bilgilere ulaşın

 

Doğum Haritası 

 

      Doğum Haritası veya Horoskopu doğum anında ve yerinde içinde bulunduğunuz gökyüzünün haritasıdır. Bazıları haritanın sadece ufkun üzerindeki gök cisimlerini kapsadığını düşünürler. Oysa, bu haritada üç boyutlu izdüşüm sistemi bulunmaktadır. Dünyanın diğer kutbunun üzerinde yer alan gök küresi de haritada resmedilir. Bu noktaya “Ayakucu” (Nadir) noktası denir ve hayat alanlarının sübjektif bölümünü simgeler. Üzerinizde kalan gök küre ise objektif hayat alanlarını simgeler.

Doğum haritanız hayat yolculuğunda sizi yönlendiren bir yol haritasıdır.

Bilinçaltı dünyanızın bir kopyasıdır.

 

     Astroloji kim olduğunuzu, nasıl duyumsadığınızı, nereden gelip nereye gittiğinizi açıklar.

 

    Astroloji, size kaderi inandırmak için bir delil veya vasıta değildir. İnanmak veya inanmamak onun işlevini ve sürüp gitmesini önleyemez.

 

     Batı astrolojisi sistemi size amaçlarınızı, kaderinizi, ihtiyaçlarınızı, gücünüzü, meydan okumanızı, sizi çeken ilişkilerin tipini, sizin için en uygun kariyer olgusunu, para kazanmakta en becerikli olacağınız alanları ve evlilik, iş ve ün kazanmaktaki becerilerinizi açıklar. Dünyevi konularda sizi başarıya koşturan veya engelleyen bilinç altı yapınızı ancak astroloji yardımı ile öğrenebilirsiniz. Örneğin, öncü (sürükleyen) gezegenin Mars olduğu bir haritanın sahibi kolaylıkla aşırılığa yönlenebilir. Bir tartışma sırasında son söylenecekleri önceden söyleyen ve pire için yorgan yakan birisi olabilir. Bilinç altında her an ayaklanmaya hazır duygularının farkına varan kişi, bu konuda kendini frenlemeye çalışmalıdır. İşte, bilinç altının deşifre edilmesini doğum haritası sağlar.

 

     Doğum Haritasının Analizinde yanıtlanan sorulardan bazıları şunlardır :

 

Başkalarına nasıl görünüyorum ?

Hayata yaklaşımım nedir ?

Mizacımın motivasyonları nelerdir ?

Duygusal ihtiyaçlarım ve ilgilendiklerim nelerdir ?

Duygusal yapım, mizacım ve huylarım, hislerim ve sevgiye bakışım nasıldır ?

Hırsım ve başarıya yönelme arzum nedir, hedeflerime nasıl ulaşırım ?


 

Astroloji Uygulamaları    (Tıklayın)

 

     Astrolojinin çok çeşitli uygulamaları vardır. Örneğin Yıllık Güneş Dönüşü Haritası , Ay Dönüşü Haritası veya Sabit Yıldızlar gibi. Bu konularda bilgi almak isteyen okurlar yukarıdaki mönüyü tıklayarak ilgili sayfaya geçebilirler.

 

Gezegen Görünümleri

 

Gezegenlerin aralarında oluşturdukları Bakış Açılarının anlamlarını ve etkilerini öğrenmek için Gezegen Görünümlerini tıklayarak sayfayı ziyaret ediniz.

 

 

  Copyright ©2002 Yücel Sügen