INGRESSUS   ASTROLOJİ   VE   TÜRKİYE

 

TÜRKİYE     İÇİN     KOÇ    2015     INGRESSUS     HOROSKOPU

 

GÜNEŞ TUTULMASININ  ETKİLERİ

 

 

EKONOMİNİN  VE  ADALETİN   ZARAR   GÖRECEĞİ  KÖTÜ   BİR   YIL

 

 

2015 Yılının Mundane Ingressus horoskopuna bir bakış atmak dahi çok farklı ve sert bir yıl olacağını anlamaya yetecektir. Ingressus horoskopu ülkenin baş kenti Ankara koordinatlarında güneşin Koç burcuna girme zamanı için hazırlanır. 2015 Yılında bu zaman 21 Mart günü saat 00:45 olarak saptanmıştır. Kurulan Koç Ingressus horoskopunda Yükselen Burç yerleşimi Değişken burçlardan Yay burcunda yerleşmiştir. Bu yerleşim nedeniyle kurallara göre haritanın geçerlik süreci 6 aydır ve 2015 Sonbaharına kadar geçerli olacaktır. Ortaya böyle bir haritanın çıkması hem Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara hem de siyasi durumlara uymaktadır. Ülkenin içinden geçtiği  siyaset ortamı insanları bölmüş ve kutuplara ayırmıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi siyasi komşuları da karışık manzaralar göstermektedir. Bunu da 7.ev çizgisinin yer aldığı İkizler yönetici gezegeni Merkür ile 12.evdeki Satürn arasındaki sert kare açı gösteriyor. Eğer yaşanan periyot olumlu ve  güzel olsaydı her şeyden önce Ingresus horoskopu uzun ömürlü çıkardı. Haritanın duyarlı yerlerinde yerleşen  Satürn, Jüpiter, Plüto ve Uranüs yerleşimleri ülkenin yaşayacağı sürecin ne kadar karmaşık olacağını gösteriyor. Nostalji yapan kişilerin çoğu "Keşke 2015 gibi bir yıl yaşamasaydık !" diyeceklerdir. 20 Mart 2015 günü Kuzey yarım kürede gerçekleşecek yılın ilk Güneş Tutulması (Ekliptik) TC haritasında 3.evde olmakta ve 12.evde yerleşen natal Ay ile sert kare açı ortaya çıkmaktadır. Medya ile siyasetin savaşı büyük kaosa neden olabilir. 3.ev medya, iletişim ve kültür alanlarını temsil eder.

 

 

 

 

 

Türkiye'nin 2015 Ingresus  Horoskopu

 

 

 

INGRESSUS    HOROSKOP

 

 

Ülkelerin Mundane horoskopları içinde özel bir kurgu ile hazırlanan “İngressus Horoskoplar” tarihin eski çağlarından beri büyük bir önem taşırlar.  Harita genel olarak Güneş’in Koç burcuna girdiği tarih ve zaman ile ülkenin başkenti temel alınarak hazırlanır. Yükselen yerleşimine bakılarak haritanın hangi tarihe kadar geçerli olacağı bulunur. Buna uygun şekilde her süreç için harita hazırlanabilir.

 

“İngressus” kelimesi Latince kökenlidir ve “giriş” anlamına gelir. Koç Burcu Ingressus horoskopu Güneş’in koç burcuna girdiği zaman temel olarak hazırlanan bir horoskoptur.  Güneşin  Koç burcunun ilk derecesi içine girdiği an gezegen için yeni bir dönemin başlangıcıdır.  Geleneksel astrolojide uygulanan kurala göre haritanın geçerlik süreci Yükselen burcun yerleşimine yani ev çizgisinin bulunduğu burca göre tayin edilir.

 

Eğer Yükselen “öncü” (kardinal) burçlardan bine rastlamışsa haritanın geçerlik süreci sadece 3 aydır. Bu nedenle Güneş Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına girişleri için yapılan başka horoskoplar hazırlanmalıdır. Eğer Yükselen  “Değişken” burçlardan birinde yerleşirse haritanın ömrü altı aylıktır. Güneş terazi burcuna girince sonraki dönem için başka bir harita hazırlanmalıdır. Şayet Yükselen “Sabit” burçlardan birindeyse haritanın ömrü 1 yıllıktır ve tüm dönem için geçerlidir.

 

Öncü Burçlar : Koç-Yengeç-Terazi-Oğlak

Değişken Burçlar : İkizler-Başak-Yay-Balık

Sabit Burçlar : Boğa-Aslan-Akrep-Kova

 

 

TÜRKİYE’NİN  2015  KOÇ    INGRESSUS   HOROSKOPU

 

 

Yukarıda görülen Türkiye 2015 Ingressus horoskopu, 21 Mart 2015, Ankara, saat 00:45 için hazırlanmıştır.  Bu anda Güneş Balık burcundan çıkarak Koç burcuna girmektedir. Güneş yerleşimi 00 derece 00 dakika  Koç olmaktadır. Horoskopun Yükselen burcu Değişken burçlardan Yay burcunda olduğundan haritanın geçerlik zamanı 6 aydır.  Bu durumda yıl içinde başka bir Inressus horoskopu kurulmasına gerek vardır. Bu durum karışık olan zamanlarda ortaya çıkar. Ülkenin 6 ay içinde bile önemli olaylar yaşayacağını ve değişimleri yansıtacak yeni bir harita gerekeceği anlaşılır.

 

Ingressus horoskopu Mundane haritalarda olduğu gibi analiz edilir. Gezegen ve ev yerleşimleri kadar gezegenlerin yaptıkları görünümler de önemlidir.  Gezegenlerin ve evlerin temsil ettikleri alan ve konulara göre analiz ve yorum yapılır. Yükselen  burç ülkeyi temsil eder ve yöneticisinin düştüğü ev önemlidir. Yükselen burç Yay olup yönetici gezegen JÜPİTER zararlı 8.evde yerleşmiştir.  8.Ev ayrıca "Kesişen Burç" olarak büyük zarar görmüştür. Bir ev içinde 3 burç olması ve ortaki burcun Ev çizgisi (cusp) olmaması Kesişen veya Kıstırılmış Burç oluşturur. Bu evin yaşam alanı büyük zarar görür. TC Ingressus haritasında ekonomiyi temsil eden 2.ev büyük zarar görmektedir.

 

Ingressus horoskopunda Jüpiter zararlı 8.evde ve Satürn 12.evde yerleşerek haritayı baskı altına almıştır. Ayrıca 4.evde yerleşen Mars ve Uranüs de kavga ve kaos işaretidir.  Ekliptik ekseninde yerleşen Ay halkın temsil eder ve ne kadar zorlanacağını açıklar. Yükselen burçta yerleşen Plüto ülke ve halk üzerindeki baskıları ve barış havasının olmayacağını gösteriyor.  Mars ile Yükselen arasında göze çarpan üçgen (tine) görünüm aşırı güç kullanma meylini ve gözünü hiç bir şeyin yıldıramadığı cesareti gösterir. Düşmanları için kolay lokma sayılmaz ama başını da kolayca maceralara sokabilir.

 

Ancak  bize göre horoskopun en fazla dikkat çekici yerleşimi 8.ev olarak gözüküyor. 8.Evde yerleşen  JÜPİTER her şeyden önce adalet sistemi ve hukuk temsilcisidir. Jüpiter burada zararlı yerleşimde olmasına yanında geri hareketlidir. Jüpiter ayrıca bankaları ve finans kurumlarını temsil eder. Bu durumda hukuk ve adalet hesabına iyimser olmak mümkün değildir. Radikal değişimler ve genel hukuka aykırı uygulamalar olacağı anlaşılıyor. Adaletin olmadığı her yerde konuşulur.

 

Plüto 1.evde güce susamış ve bunu kullanmak için bir şeyden çekinmeyen kuvveti gösterir. Her şeyi kontrol altına almak ve kendine bağımlı tutmak için çalışır. Aşırı zorlayıcı, inatçı ve acımasızdır.  Plüto ile Uranüs arasında göze çarpan sert kare açı gücün kullanımında  yaşanan zamana yakışmayan ve başka insanlara tuhaf gözüken gaddarlıklar olacağının işaretidir. Böyle devirlerin yaşanmasından sonra insanlar keşke böyle bir yıl hiç olmasaydı diyebilirler !

 


 

 

 

MUNDANE  HOROSKOPLAR  VE  ÖZELLİKLERİ

 

Ülkelerin horoskoplarını gösteren taslaklara “Mundane” (Dünyevi) horoskop denir. Ülkenin kuruluş tarihindeki gökyüzü yerleşimlerini gösteren haritadır. Türkiye’nin Mundane horoskopu, 29 Ekim 1923 günü saat 20.30’da Ankara’da Cumhuriyetin ilan zamanına göre hazırlanan haritadır.  Mundane horoskopunun ev yerleşimleri ile gezegenlerin doğum haritasından farklı yönetim alanları ve temsilcilikleri vardır. Aşağıda önce gezegenlerin neleri temsil ettiklerini ve ardından evlerin alanlarını veriyoruz.

 

Gezegenlerin temsil ettiği alanlar

 

Güneş: Başbakanı, monarşiyi, aristokrasiyi, yargıçları, otoritedeki tüm kişiler ile itibarlı insanları, bakanları temsil eder. Bundan başka ulusal kahramanların ve şampiyonların temsilcisidir.

Ay: Halkın, kadınların ve kalabalıkların temsilcisidir. Halkın davranışlarını ve genel davranışların işaretidir. Mundane haritada Ay yerleşimi halkın dikkatinin yoğunlaştığı alanları gösterir.

Merkür: Medyayı, ticareti ve entelektüel kesimleri temsil eder.

Venüs: Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları temsil eder. Ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi gösterir.

Mars: Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri temsil eder. Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları işaret eder.

Jüpiter: Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir.

Satürn: Halkın yaşlı kesimini ve ulusal kayıpları temsil eder. Çiftçileri, madencileri, maden kaynaklarını, mineralleri yönetir. Ulusal üzüntü ve hayal kırıklıklarının işaretidir.

Uranüs: Aşırlıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.

Neptün: Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder.

Plüto: Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder.

 

Evlerin temsil ettiği alanlar

 

1. Ev (Yükselen Burç) : Milletin tümünü temsil eder. Dünyaya nasıl göründüğünü belirtir. Halkın başarı, gönenç ve genel olarak sağlığını yansıtır

2.Ev: Genel olarak ülke ekonomisini temsil eder. Maddi varlıklar, kaynaklar ve varlıklar ile bankalar, borsa ve para ile ilgili tüm ticareti simgeleyen evdir.

3.Ev: Eğitim, kültür, iletişim, bilim ve ülkenin komşularını temsil eder. Ülkenin iç ulaşımının tüm alanlarıdır. Kara yolları, demiryolları, nehir ve kanal ulaşımı, araçlar vs bu evin alanlarıdır.  Postaneler, internet ve TV yayınları temsil alanlarıdır.

4.Ev: Toprakları, yerleşimi ve tarımı temsil eder. Bunların sahiplerini, burada çalışanları simgeler. Tarım ürünlerini, madenleri ve yapıları kapsar. Bu evin çizgisine yakın veya kavuşumda olan gezegen karakterine bağlı olarak havayı etkiler. Bu evdeki zararlı bir gezegen 10. ev karşıtı olarak devleti etkiler.

5.Ev: Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder. Sinema ve tiyatrolar, halk evleri simgelerdir. Doğum oranı, çocuklar, seks görüşleri, sportif olaylar ve hareketler, spekülasyon ve oyunlar bu alan içindedir. Bazı astrologlar yüksek sosyeteyi bu eve bağlar. Yabancı devlet elçilerini bu ev ile düşünürler.

6.Ev: Çalışan sınıfları, halk sağlığını,  hastalıkları, salgınları, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder. Ticaret birlikleri, işçiler ve sendikalar simgeleri içindedir.

7.Ev: Yabancı devlet konularını, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder. Yabancı devletlerle ilişkiler, ulusal evlenme ve boşanma nispetleri evin simgeleri içindedir.

8.Ev: Yabancı ülkelerle finans ilişkilerin, halk güvenliğini ve suçları temsil eder. Ölüm oranları, ölen insanların sınıfları ve nedenleri evin simgeleri içindedir.

9.Ev: Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder. Ayrıca denizcilik, deniz trafiği, uçaklar ve endüstrisi, uzun yol trafiği, yolcular ve ticaret, uluslar arası iletişim, ibadet yerleri, üniversiteler ve kadroları, din ve felsefe yayınları evin simgeleri arasındadır.

10.Ev: Devletin başını, hükümeti, ulusal saygınlığı temsil eder. Otorite konumundaki devlet yetkilileri, yüksek mevkiler ve ünlü kişiler, ulusal ticaret, ulusal kredi, ün ve şöhret evin simgeleri arasındadır.

11.Ev: Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder. Kanun yapma ve yasama organları evin simgeleri arasındadır.

12.Ev: Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçleri temsil eder. Islah evleri, suçlar, casuslar,  sığınma yerleri ve sığınmacılar, düşkünler için kuruluşlar, okült dinler ve konular bu evin simgeleri arasındadır.