INGRESSUS   ASTROLOJİ   VE   TÜRKİYE

 

TÜRKİYE     İÇİN     KOÇ    2014     INGRESSUS     HOROSKOPU

 

 

ÇOK       AMAÇLI       AMA         GERİLİMLİ       BİR       DÖNEMİ   YANSITIYOR

 

 

2014 Yılının Mundane Ingressus horoskopuna bir bakış atmak dahi çok farklı ve sert bir yıl olacağını anlamaya yetecektir. Ingressus horoskopu ülkenin baş kenti Ankara koordinatlarında güneşin Koç burcuna girme zamanı için hazırlanır. 2014 Yılında bu zaman 20 Mart günü saat 18:57 olarak saptanmıştır. Kurulan Koç Ingressus horoskopunda Yükselen Burç yerleşimi Öncü burçlardan Terazi'de yerleşmiştir. Bu yerleşim nedeniyle kurallara göre haritanın geçerlik süreci 3 aydır ve 2014 Haziran ayına kadar geçerli olacaktır. Ortaya böyle bir haritanın çıkması hem Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara hem de siyasi durumlara uymaktadır. Ülkenin içinden geçtiği  seçim ortamı insanları bölmüş ve kutuplara ayırmıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi siyasi komşuları da karışık manzaralar göstermektedir. Bunu da 7.ev çizgisindeki URANÜS bize anlatıyor. Eğer yaşanan periyot olumlu ve  güzel olsaydı her şeyden önce Ingresus horoskopu uzun ömürlü çıkardı. Haritanın duyarlı yerlerinde yerleşen Jüpiter, Plüto ve Uranüs arasındaki gerilim ülkenin yaşayacağı sürecin ne kadar kritik olacağını gösteriyor.

 

 

 

 

 

Türkiye'nin 2014 Ingresus  Horoskopu

 

 

 

INGRESSUS    HOROSKOP

 

 

Ülkelerin Mundane horoskopları içinde özel bir kurgu ile hazırlanan “İngressus Horoskoplar” tarihin eski çağlarından beri büyük bir önem taşırlar.  Harita genel olarak Güneş’in Koç burcuna girdiği tarih ve zaman ile ülkenin başkenti temel alınarak hazırlanır. Yükselen yerleşimine bakılarak haritanın hangi tarihe kadar geçerli olacağı bulunur. Buna uygun şekilde her süreç için harita hazırlanabilir.

 

“İngressus” kelimesi Latince kökenlidir ve “giriş” anlamına gelir. Koç Burcu Ingressus horoskopu Güneş’in koç burcuna girdiği zaman temel olarak hazırlanan bir horoskoptur.  Güneşin  Koç burcunun ilk derecesi içine girdiği an gezegen için yeni bir dönemin başlangıcıdır.  Geleneksel astrolojide uygulanan kurala göre haritanın geçerlik süreci Yükselen burcun yerleşimine yani ev çizgisinin bulunduğu burca göre tayin edilir.

 

Eğer Yükselen “öncü” (kardinal) burçlardan bine rastlamışsa haritanın geçerlik süreci sadece 3 aydır. Bu nedenle Güneş Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına girişleri için yapılan başka horoskoplar hazırlanmalıdır. Eğer Yükselen  “Değişken” burçlardan birinde yerleşirse haritanın ömrü altı aylıktır. Güneş terazi burcuna girince sonraki dönem için başka bir harita hazırlanmalıdır. Şayet Yükselen “Sabit” burçlardan birindeyse haritanın ömrü 1 yıllıktır ve tüm dönem için geçerlidir.

 

Öncü Burçlar : Koç-Yengeç-Terazi-Oğlak

Değişken Burçlar : İkizler-Başak-Yay-Balık

Sabit Burçlar : Boğa-Aslan-Akrep-Kova

 

 

TÜRKİYE’NİN  2014  KOÇ    INGRESSUS   HOROSKOPU

 

 

Yukarıda görülen Türkiye 2014 Ingressus horoskopu, 20 Mart 2014, Ankara, saat 18:57 için hazırlanmıştır.  Bu anda Güneş Balık burcundan çıkarak Koç burcuna girmektedir. Güneş yerleşimi 00 derece 00 dakika  Koç olmaktadır. Horoskopun Yükselen burcu Öncü burçlardan Terazi burcunda olduğundan haritanın geçerlik zamanı 3 aydır.  Bu durumda yıl içinde başka bir Inressus horoskopu kurulmasına gerek vardır. Bu durum karışık olan zamanlarda ortaya çıkar. Ülkenin 3 ay içinde bile önemli olaylar yaşayacağını ve değişimleri yansıtacak yeni bir harita gerekeceği anlaşılır. Bunun da aslında seçimlerdeki sonuçların ülkeyi huzura kavuşturmayacağı gerçeğini yansıttığını düşünmeliyiz.

 

Ingressus horoskopu Mundane haritalarda olduğu gibi analiz edilir. Gezegen ve ev yerleşimleri kadar gezegenlerin yaptıkları görünümler de önemlidir.  Gezegenlerin ve evlerin temsil ettikleri alan ve konulara göre analiz ve yorum yapılır. Yükselen  burç ülkeyi temsil eder ve yöneticisinin düştüğü ev önemlidir. Yükselen burç Terazi olup yönetici gezegen Venüs 4.evde yerleşmiştir.  Halkın 3 aylık süreci kapsayan mutluluğunu yansıtıyor ama süreç oldukça kısadır. Ayrıca horoskopun genel yapısının anlamı da önemlidir. Örneğin 2013 İngressus horoskopunda 5.ev ile 11.ev "Kesişen Burç" (İntercepted) ortaya çıkartmıştır. Bunun anlamı 5.ev ile 11.evde 3 burç yerleşmiştir ve ortada kalan İkizler ve Yay burçlarının ev çizgileri (cusp) yoktur.  Bu yerleşimin klasik anlamı 5.ev ve 11.evin zarar görmesidir. Sanat ve ülkenin sosyal hayatını gösteren  evlerinin zarar görmeleri yaşanacak yıl için  temsil edilen alanlarda olumlu bir işaret değildir.  5.ev ve 11.ev ayrıca ülkenin spor alanlarını ve elinden kaçıracağı fırsatları gösterir. Ülke bunların hepsini 2013 yılında yaşamıştır. Pek çok sanatçı ve ünlü kişi hayatını kaybetmişti. Sosyal ortamı geren Gezi Parkı olayları ve ölümler ortaya çıkmış ve sosyal yaşam alanlarında çeşitli yasaklar uygulanmıştı. Örneğin Twitter ve YouTube yasakları gibi. Gerçekten de 2013 haritasında bu olaylar ile ilgili pek çok detay vardı. 2014 Yılında ise 11.Evin (Aslan) yönetici gezegeni Güneşin zararlı 6.evde yerleşmesi yine sosyal alanların kaoslar yaşayacağını gösteriyor. Ayrıca Güneş  Başbakan ve yönetimi temsil ettiğinden onlar için zor bir süreç olmalıdır. Bu konuyu yapılan seçim sonuçları ile irdelemek gerekiyor. Büyük bir zafer kazandığını düşünerek tüm pislikleri halı altına süpüren iktidar gözlerini kapatarak yoluna devam ederse 1.evde yerleşen ve retro olan Mars nedeniyle halkın zor günler yaşaması mümkündür.

 

Ancak  bize göre horoskopun en önemli yerleşimi 9.ev olarak gözüküyor. 9.Evde yerleşen  JÜPİTER her şeyden önce adalet sistemi ve hukuk temsilcisidir. Jüpiter burada güçlü yerleşimde olmasına karşın çok sert açılar yapıyor.  Plüto ile karşıt, Yükselen Burç ile kare ve Uranüs ile yine sert kare görünüm içindedir. Jüpiter ayrıca bankaları ve finans kurumlarını temsil eder. Bu durumda hukuk ve adalet hesabına iyimser olmak mümkün değildir. Radikal değişimler ve zoraki uygulamalar olacağı anlaşılıyor. Halkın temsilcisi olan AY yerleşimi  düşüşte olduğu akrep burcunda, 2 evde ve Satürn ile kavuşumdadır. O halde halkın maddi sorunlar ve gerginlikle yaşaması olasıdır. 

 

 Ingresus haritasının en etkili ve ilginç yerleşimi IC noktasında yerleşen Plüto ile Yükselen Burç, Uranüs ve Jüpiter arasında sert açılar olmasıdır. Bunlar hem zoraki değişimleri hem de önemli kayıpları gösteriyor. Türkiye bu süreç içinde toplumu sarsıcı ölümler yaşayacaktır. Ayrıca adalet ve hukuk sistemini ilgilendiren baskılar ve değişimler yaşayacaktır.

 

Sonuç olarak Ingresus Koç 2014 haritası bir çeşit Pirus zaferini kapsayan ama sarsıcı olayları ile uzun süre aynı saltanatı sürdüremeyen karışık bir zamanı gösteriyor. Komşularını gösteren 7.ev (Koç) yöneticisi Mars retro olarak 1.evdedir. İç düşmanlıkların komşular ile sıkı ilişkilerini ve baş ağrıtacak olayları gösteriyor. Türkiye için göz kamaştırıcı işaretler kapsayan ama uzun süreçte sorunlar ortaya çıkartacak Ingresus horoskopunun sadece 3 ay geçerli olması dikkat çekicidir !

 


 

 

 

MUNDANE  HOROSKOPLAR  VE  ÖZELLİKLERİ

 

Ülkelerin horoskoplarını gösteren taslaklara “Mundane” (Dünyevi) horoskop denir. Ülkenin kuruluş tarihindeki gökyüzü yerleşimlerini gösteren haritadır. Türkiye’nin Mundane horoskopu, 29 Ekim 1923 günü saat 20.30’da Ankara’da Cumhuriyetin ilan zamanına göre hazırlanan haritadır.  Mundane horoskopunun ev yerleşimleri ile gezegenlerin doğum haritasından farklı yönetim alanları ve temsilcilikleri vardır. Aşağıda önce gezegenlerin neleri temsil ettiklerini ve ardından evlerin alanlarını veriyoruz.

 

Gezegenlerin temsil ettiği alanlar

 

Güneş: Başbakanı, monarşiyi, aristokrasiyi, yargıçları, otoritedeki tüm kişiler ile itibarlı insanları, bakanları temsil eder. Bundan başka ulusal kahramanların ve şampiyonların temsilcisidir.

Ay: Halkın, kadınların ve kalabalıkların temsilcisidir. Halkın davranışlarını ve genel davranışların işaretidir. Mundane haritada Ay yerleşimi halkın dikkatinin yoğunlaştığı alanları gösterir.

Merkür: Medyayı, ticareti ve entelektüel kesimleri temsil eder.

Venüs: Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları temsil eder. Ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi gösterir.

Mars: Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri temsil eder. Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları işaret eder.

Jüpiter: Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir.

Satürn: Halkın yaşlı kesimini ve ulusal kayıpları temsil eder. Çiftçileri, madencileri, maden kaynaklarını, mineralleri yönetir. Ulusal üzüntü ve hayal kırıklıklarının işaretidir.

Uranüs: Aşırlıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.

Neptün: Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder.

Plüto: Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder.

 

Evlerin temsil ettiği alanlar

 

1. Ev (Yükselen Burç) : Milletin tümünü temsil eder. Dünyaya nasıl göründüğünü belirtir. Halkın başarı, gönenç ve genel olarak sağlığını yansıtır

2.Ev: Genel olarak ülke ekonomisini temsil eder. Maddi varlıklar, kaynaklar ve varlıklar ile bankalar, borsa ve para ile ilgili tüm ticareti simgeleyen evdir.

3.Ev: Eğitim, kültür, iletişim, bilim ve ülkenin komşularını temsil eder. Ülkenin iç ulaşımının tüm alanlarıdır. Kara yolları, demiryolları, nehir ve kanal ulaşımı, araçlar vs bu evin alanlarıdır.  Postaneler, internet ve TV yayınları temsil alanlarıdır.

4.Ev: Toprakları, yerleşimi ve tarımı temsil eder. Bunların sahiplerini, burada çalışanları simgeler. Tarım ürünlerini, madenleri ve yapıları kapsar. Bu evin çizgisine yakın veya kavuşumda olan gezegen karakterine bağlı olarak havayı etkiler. Bu evdeki zararlı bir gezegen 10. ev karşıtı olarak devleti etkiler.

5.Ev: Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder. Sinema ve tiyatrolar, halk evleri simgelerdir. Doğum oranı, çocuklar, seks görüşleri, sportif olaylar ve hareketler, spekülasyon ve oyunlar bu alan içindedir. Bazı astrologlar yüksek sosyeteyi bu eve bağlar. Yabancı devlet elçilerini bu ev ile düşünürler.

6.Ev: Çalışan sınıfları, halk sağlığını,  hastalıkları, salgınları, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder. Ticaret birlikleri, işçiler ve sendikalar simgeleri içindedir.

7.Ev: Yabancı devlet konularını, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder. Yabancı devletlerle ilişkiler, ulusal evlenme ve boşanma nispetleri evin simgeleri içindedir.

8.Ev: Yabancı ülkelerle finans ilişkilerin, halk güvenliğini ve suçları temsil eder. Ölüm oranları, ölen insanların sınıfları ve nedenleri evin simgeleri içindedir.

9.Ev: Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder. Ayrıca denizcilik, deniz trafiği, uçaklar ve endüstrisi, uzun yol trafiği, yolcular ve ticaret, uluslar arası iletişim, ibadet yerleri, üniversiteler ve kadroları, din ve felsefe yayınları evin simgeleri arasındadır.

10.Ev: Devletin başını, hükümeti, ulusal saygınlığı temsil eder. Otorite konumundaki devlet yetkilileri, yüksek mevkiler ve ünlü kişiler, ulusal ticaret, ulusal kredi, ün ve şöhret evin simgeleri arasındadır.

11.Ev: Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder. Kanun yapma ve yasama organları evin simgeleri arasındadır.

12.Ev: Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçleri temsil eder. Islah evleri, suçlar, casuslar,  sığınma yerleri ve sığınmacılar, düşkünler için kuruluşlar, okült dinler ve konular bu evin simgeleri arasındadır.