Atatürk Dünyanın En Başarılı Lideri

 

     Aşağıdaki haber Hürriyet Gazetesinin 30 Haziran 2002 tarihli nüshasından alınmıştır.

 

     Kentucky Üniversitesi psikiyatri profesörü Dr. Arnold Ludwig'in 18 yıl süren ilginç çalışmasının sonucunda, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, dünya liderleri arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu.

     

     Dr. Ludwig, son 100 yıl içinde dünyadaki 377 lider arasında yaptığı ve Siyasi Büyüklük Cetveli adını verdiği araştırmada, liderlere, ülke yaratma ve özgürlüğüne kavuşturma, savaş kazanma, ülke topraklarını genişletme, ekonomiyi geliştirme, orijinal ideoloji yayma, iktidarda kalma süresi ve ahlaki değer ve başarılarını baz alarak puan verdi.

 

     37 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Atatürk, 31 puan alarak listenin en üstünde yer aldı. Atatürk'ü 30 puanla ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ile Çin lideri Mao takip etti.

 

Haritası Nasıl Hazırlandı ?

Atatürk’ün doğum günü,ay ve saati bilinmemektedir. Doğum Haritasının oluşması için en önemli bilgiler bunlardır. Bu nedenle Batı Astroloji Sistemi (Tropik Zodyak) ile tarih ve saati bilinmeyen kişiye ait horoskop hazırlanması olanaksızdır.

Ancak, dünyanın en eski ve etkili astroloji sistemlerinden olan Hint (Vedic) Astrolojisi ile doğum bilgilerinin bulunması mümkündür. Bu yöntemi açıklayan bilgiler ünlü Vedic astrologu B.V. Raman’ın “Hindu Predictive Astrology” adlı eserinin 210. Sayfasında “Unknown Birth Times” (Bilinmeyen Doğum Zamanları) bölümünde bulunmaktadır. Ayrıca, hesapların nasıl yapıldığı “Mistik Hint Astrolojisi” adlı eserimde açıklanmaktadır.

Vedic kurallarına göre yapılan araştırma sonucunda Atatürk’ün 17 Mayıs 1881, Salı günü, Saat 11.45 de Selanik’te dünyaya geldiği saptanmıştır.

 

 Aşağıda Atatürk’ün Batı Astroloji sistemine göre Doğum Haritası görülmektedir.


 


 

Atatürk'ün Batı tipi haritasında Yükselen Burcu Aslan olup Güneş burcu Boğa ve Ay burcu da Oğlak'tır.

Bu yerleşimlerde toprak kararlılığı ile ateş görünümü rol oynamakta ve duygularını kontrol etmekte son derece başarılı bir profil çizmektedir.

Horoskopun Özellikleri

Atatürk’ün Batı haritasında yedi önemli gezegen ; Güneş, Merkür, Plüto, Neptün, Jüpiter, Venüs ve Satürn Başucunda (Mc) toplanmıştır. Boğa gibi değişmez grup burçta toplanan gezegenler kozmosta çok ender rastlanan olaylara neden olurlar. 5 Mayıs 2000 tarihinde Boğa burcunda toplanmış gezegenler de ilerde dünyayı değiştirecek bir tohum atmış olabilir.

 

Aynı etkileşimin 1881 yılındaki kozmos olayında dünyaya nasıl büyük bir insan armağan ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Böyle bir mistik olayı binlerce yıl içinde çok ender zamanlarda görebiliriz. Atatürk’ün doğum haritası yeryüzüne gelmiş dünya çapındaki insanlar ile astrolojik kıstaslar altında karşılaştırıldığında, benzersiz olduğunu ispatlamaktadır.

 


Atatürk'ün Hint (Vedic) Doğum Horoskopu

BALIK

8

MARS

KOÇ

9

Satürn  Venüs

BOĞA

10

Gün Mer Ketu

İKİZLER

11

KOVA

7

VEDİC

 

RASİ

 

ATATÜRK

 

YENGEÇ

12

OĞLAK

6

ASLAN

Yük.Burç

1

YAY

5

AY

AKREP

4

Rahu

TERAZİ

3

BAŞAK

2

Yukarıda Atatürk'ün Hint (Vedic) sistemine göre hazırlanmış Doğum Haritası (Rasi)  görülmektedir.

Hint sistemine göre Atatürk’ün horoskopu çok güçlü, olağanüstü ve özel bir haritadır. Her şeyden önce Rasi ve Navamsa’da Yükselen burç Aslan’a rastlamıştır. İki haritada Yükselen aynı evde olması büyük başarı ve yükseliş işaretidir. Bunun yanında doğum haritasının en uğurlu ve bereketli evleri olan 5 ve 9.cu evlere önemli gezegenler yerleşmiştir.

 

Hint sisteminde en önemli gezegen olan Ay, “Parlak Ay” evresindedir ve 5. evde yerleşmiştir. Haritada çok etkin ve gizemli Yogalar bulunmaktadır. Bunlar içinde gözümüzü kamaştıran Yoga, Jüpiter ile Ay arasındaki oluşan “Gajakesari yoga” olmaktadır.